park narodowy ujscie warty

Niewątpliwie Park Narodowy Ujście Warty jest jedną z największych atrakcji turystycznych województwa lubuskiego i pasa wzdłuż zachodniej granicy naszego kraju. Większą część parku stanowią rozlewiska, podmokłe łąki i pastwiska. Głównym walorem turystycznym tego obszaru jest przyroda, a w szczególności ptactwo. Mnogość pojawiania się ptactwa na tym terenie sprawia, że jest to miejsce unikalne zarówno w skali Polski, ale można też zaryzykować stwierdzeniem, że w skali całego świata. Ogromna ilość pojawiającego się tu ptactwa sprawia, że Park Narodowy Ujście Warty powinien stać się obowiązkowym punktem na mapie każdego przyrodnika.

Park Narodowy Ujście Warty - ciekawostki

Park Narodowy Ujście Warty jest najmłodszym Parkiem Narodowym w Polsce. Jak nazwa wskazuje park obejmuje tereny na których Warta uchodzi do Odry. Powierzchnia parku to 8074 ha, a jego siedziba znajduje się w miejscowości Chyrzyn niedaleko Kostrzyna nad Odrą.  Swoim zasięgiem Park Narodowy Ujście Warty obejmuje 4 gminy w województwie lubuskim : Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Słońsk i Górzyca. Na jego terenie stwierdzono obecność przeszło 280 gatunków, z czego ponad 170 składa jaja na terenie parku, a aż 26 z nich to gatunki ginące w skali światowej. Park jest także ważnym punktem w czasie wielkich migracji wiosennych i jesiennych. Tutaj ptaki odpoczywają i nabierają sił przed dalszą podróżą. Symbolem paku jest gęś tundrowa, która najliczniej odwiedza rozlewiska. Jesienią na terenie parku może być nawet 200 tys. gęsi różnych gatunków. 

Park Narodowy Ujście Warty - historia i zabytki

Park Narodowy Ujście Warty powstał 1 lipca 2001 roku w celu ochrony unikalnej flory i fauny tego obszaru. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej teren parku stał się także obszarem chronionym Natura 2000. Przed utworzeniem Parku Narodowego teren był rezerwatem przyrody, a w 1996 roku powstał Park Krajobrazowy "Ujście Warty. Na terenie parku do dyspozycji turystów są szlaki piesze i rowerowe. Dostępny jest także szlak kajakowy w Kostrzynie nad Odrą. Ponadto okolice parku oferują liczne zabytki architektury zarówno sakralnej jak i industrialnej.


Komentarze artykułu

Najnowsze posty